27.01.2005 - Styremøte STBK

1-Christian Moe flytter og slutter som styremedlem og kretslagsansvarlig
2-Espen Simonsen er interessert i å overta dommeroppsettet ut inneværende sesong. Får opplæring av Terje snarest.
3-Klage på kamp B40 fra Ugla 2. Mente Nidaros 2 brukte for mange spillere fra høyere lag. Klagen ble korrekt innsendt, og dermed vurdert av styret. Nidaros brukte 3 utespillere og keeper fra høyere lag. En fjerde spiller hadde kun stått over to kamper på høyere lag, men da vedkommende er juniorspiller (født 1984) trenger han ifølge Kampreglementet §29, Punkt 2b andre avsnitt - bare stå over én kamp. Klagen ble avvist.
4-Klage på kamp B54 fra Gløshaugen 2. mente NTNUI Dragvoll 3 hadde brukt for mange spillere fra høyere lag. Klagen ble korrekt innsendt, og dermed vurdert av styret. Styret fant at NTNUI Dragvoll brukte mer enn 3 utespillere fra høyere lag (som ikke hadde stått over 3 kamper). Klagen ble dermed godkjent, og Gløshaugen 2 vinner kampen 5-0
5-Justering av hall-leie pr 1.januar 2005. Nye satser for året 2005 blir 120 kr pr time i stor hall og 95 kr i liten hall. Etter kl 21.30 er satsene hhv 95 og 80 kr. Alle priser er inkl. 5 kr adm. gebyr. Aldersbestemte lag trener GRATIS.
6-Status ny kretssekretær. NBF vil gi oss beskjed i midten av mars om de kan delfinansiere 40% stilling kretssekretær. Vi håper på opprettelse av stilling før sommeren, med fast arbeidstid dagtid to dager i uken og kontorplass på Idrettens hus Nidarøhallen (nær utviklingskonsulent Marius).
7-Status elitekvalifisering. Jan Benestad kontakter NTNUI Gløshaugen og sjekker når neste arrangementsmøte foregår. Vi ønsker at Hallstein og Michael deltar på dette neste møtet, for å bli underrettet om status på arrangementet, og kartlegge eventuelle oppgaver der kretsen må/kan hjelpe.
8-Årsmøte 2005 blir 10.mars kl 18.00 på vanlig møterom v/Nidarøhallen (dersom det er ledig).
9-Utsendelse av regninger for inneværende sesong er forsinket. Det gjelder serieavgifter, gebyr for få dommere, treningsavgifter med mer. Jan skal forsøke å avlaste Terje med faktura-utsending.
10-Trenerkurs. Det planlegges et trenerkurs etter sesongslutt - en gang i april.
11-STBK deltar i forprosjekt med Friidrettskretsen om utredning av ny friidrettshall i Trondheim. Hallen vil få to spilleflater innenfor løpebanen, og innebandy er tenkt som en sentral bruker av disse spilleflatene. Jan og Jan Åge deltar på neste planleggingsmøte mandag 14.februar.
12-Neste styremøte blir torsdag 17.februar kl 20.00. Ikke bestemt sted.