24.11.2004 - Fremtidskveld andre oppfølging

RAPPORTSKJEMA

Kompetansenettverk for idrettslag

Framtidskveld:           Oppfølgingsmøte:

 

 

 

*

 

 

 

 

 


Klubb:

Sør- Trøndelag Bandykrets

Dato:

 

 

01.11.2004

Kontaktperson

i klubben:

 

Marius R Aurstad

Veileder:

Robert Olsvik

Adresse:

Wessels gt 28

7043 Trondheim

Antall deltakere i prosessen:

5

Tlf:

 

 

72472068

Antall ungdom under 26 år:

1

E-mail:

Mra@nif.idrett.no

Dato for oppfølgnings møte:

Dette var 2. oppfølgingsmøte

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

Deltakerliste:   

Født:

Navn:

 

Adresse:

Telefon:

e-mail

25.04.77

Marius Aurstad

 

Wesswlsgt 28

7043 Trondheim

 

72472068

mar@nif.idrett.no

 

28.07.69

Jan Åge Kiran

 

Tidemands gt 3a

7030 Trondheim

97509194

kiranj@aoa.hist.no

05.09.83

Anneli Stephansen

 

Osloveien 24

7018 Trondheim

98885490

annels@stud.ntnu.no

 

11.02.74

Terje Nervik

 

Nygårdsveien 1 c

90884228

terje@snakkes.com

 

17.08.79

Michael Brunsvik

 

Ole Aasvedsv 6

7048 Trondheim

 

90863755

mrbrunsvik@spray.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlingsplan:

Tiltak:

Hvem

skal gjøre det ?

Når

skal det gjøres ?

Marius skaffer seg et nettverk som han kan dele med kretsen. Husk sørg for å pleie nettverket

 

Marius

Begynner etter 01.01.05

Bredde og kretslagstreninger hver 14. dag. Etter kretslagsturneringen fortsetter det som en breddesamling.

 

Jan Åge

 

Jan har tatt over som medieansvarlig

NTNUI gløs skal bruke Jan når de skal ha turnering.

 

 

Oppfølging av dommere. Skal nå gjør et ærlig forsøk. Tar opp problemet med kretsstyret.

Fokus på å overføre kunnskap og fordele roller og oppgaver.

 

Terje

Neste kretsmøte

Keepertrening i kretsen.

Må skaffe halltid, jobbe med nettverket, holdekontakten med dem.

 

 

Marius

Før jul

 

Skoleturnering i Trondheim

Januar 2005. Invitasjon til skoler, klubber får sjansen til å være arrangør.

Skal være en årlig turnering

Marius

 

Snarest

A-lagsturnering i Trondheim. Skal det jobbes videre med det? Terje tar opp saken i kretsen

Terje

Neste styremøte

 

 

 

 

 

 

 

 


Eventuelle kommentarer:

 

Vi velger nå å avslutte videre oppfølging.