11.11.2004 - Styremøte

Tilstede: Jan Benestad, Christian S. Moe, Michael Brunsvik, Jan Åge Kiran, Elisabeth Olsen
Fraværende: Anita Tømmerdal, Terje Nervik

1- Pris på leie av halltid fra kretsen. Frem til nyttår videreføres tidligere sats på hall-leie, med 153 kr pr time i stor hall og 120 kr pr time i C-hallen. Etter kl 21.30 er satsene hhv 120 og 102 kr. Aldersbestemte lag betaler kr 50 pr time, uansett tid/hall. Etter nyttår kan satsene endres, avhengig av prisnivået kommunen legger seg på.
2- Fordeling av treningstider. Etter mange forhandlinger kom klubbene i Trondheim endelig til enighet. Det ble også tid til kretslagstreninger. Mandag kl 17-18.30 i Dorahallen har Freidig sagt fra seg treningstid. Kretslagene vil benytte denne frem til kretslagsturneringen ca 12.des. Etter dette står treningstiden ledig, og fordeles til interesserte klubber etter kretsen kriterier. Interesserte bes ta kontakt.
3- Kretsens 3 satsingsområder. Dette arbeidet har ikke kommet riktig i gang. Mangler to ansvarlige. Vi jobber videre med å finne aktuelle personer.
4- Søknad fra Nidaros - dispans om å få bruke to 17 år gamle jenter på J16-lag. Innvilget.
5- Søknad fra Nidaros - dispans om å få bruke 14 år gammel spiller på seniorlag. Innvilget.
6- Ansettelse av ny kretssekretær. Fra nyttår ønsker kretsen å ansette ny kretssekretær i 40-60% stilling, med arbeidssted ved Idrettens hus (Nidarøhallen) i ordinær arbeidstid. Stilling lyses ut ca 1.desember. Ønsker en fra innebandymiljøet. Sjekker om NBF kan gi noe lønnstilskudd. Sjekker kostnader rundt stillingen og kontorplass etc.
7- Ønske om mer penger til kretslagsturneringen. Styret etterspør budsjett for turen før økt støtte vurderes.

Neste kretsmøte blir ca 1.desember. Innkalling sendes ut når forholdene rundt sekretær-stillingen er klarere.