24.08.2004 - Kretsmøte

Tilstede: Terje, Marius, Jan, Hallstein, Christian og Elisabeth

 

  1. Treningstidene ble fordelt. Disse ble fordelt etter antall spillere, vektet i samsvar med et tidligere styremøtevedtak. Treningstidene blir lagt ut på nettet. Vi prøver fortsatt å få tid i andre haller, og hvis det skjer vil treningstidene bli omfordelt. Treningstidene starter opp denne uka. Vi budsjetterer med 9t innleid halltid; dette er penger vi da kommer til å ta inn i treningsavgift.
  2. Seriene neste sesong. 1.div herrer består foreløpig av sju lag. Åtte lag var påmeldt, men Ugla 2 trakk laget fra 1.div rett før seriestart. Jan sender søknad til NBF om at vi skal få beholde retten til å spille elitekvalikk med bare sju lag i 1.div. 2.div herrer og 1.div damer har hittil åtte påmeldte lag. I G16-serien er det foreløpig sju lag, men et åttende lag har meldt sin interesse. I G13-serien er det foreløpig bare tre lag. Vi må vurdere regelendringer for å gjøre serien mer attraktiv. Marius hører med Rogaland bandykrets om erfaringer med en ekstra spiller hvis et lag leder med mer enn 5 mål. Vi vil også prøve å love G13-lagene halltid, hvis vi har nok til det. I J14-serien ligger det an til å bli fire lag. Seniorseriene starter helga 25.-26.september. Aldersbestemt starter noe senere.
  3. Klubbmøte 20.september. Alle klubber har obligatorisk møteplikt. På dette møtet vil kampoppsettet bli presentert. I tillegg er dette møtet ment å kartlegge hva klubbene forventer av kretsen og hvilke mål og visjoner kretsen har for innebandyens videre utvikling i region Midt-Norge. Tidspunkt og sted for dette møtet vil bli annonsert senere.
  4. Neste møte 6.sept kl 19.00