05.07.2004 - Kretsmøte

Tilstede: Marius, Jan, Jan Åge, Hallstein, Terje 

  1. Jan og Terje skal ha tilgang til kretsens bankkonto, dvs Marius skal tas bort.
  2. Jan sender søknad til NBF om hvilke arrangement vi ønsker for kommende sesong.
  3. Jan Åge drar på årsmøte i NBF (ikke Innebandyavdelingen, men årsmøte for hele NBF)
  4. En kamp i G16 serien ble ikke spilt pga at den ble utsatt flere ganger, og et av lagene kunne ikke spille hver gang den ble forsøkt satt opp på nytt. Kampen vil ikke bli spilt, lagene får ikke poeng.
  5. Alexander Hagen fortsetter som dommeransvarlig. Får ansvar for å holde kurs, samt observere dommere. Vi trenger flere dommerobservatører.
  6. Christian S. Moe, Gløshaugen, har sagt ja til å ta hovedansvaret for kretslagene. I tillegg vil han få med seg flere trenere og foreldre.
  7. Bingo K12 gikk med overskudd i fjor, kretsen får derfor 5000 kr ekstra utbetalt i sommer.
  8. Neste møte er mandag 16.august kl 18:00 hos Terje.