17.06.2004 - Dommermøte i Oslo

Referat fra dommermøte, Ullevål stadion 12.juni 2004 kl 10-12

Tilstede var representanter fra alle kretser, bortsett fra Hamar-området.

Møtet ble ledet av Jan Ole fra dommerkomitéen, og dommer Rune Ali Zouhar.

 

Det skal nå innføres et felles dommeropplæringsprogram for Norden, som muligens andre land også vil følge.

 

Ring

Trinn

lag

År, opplæring

1

5

Menn elite

1

2

4

1.div herrer, kvinner elite

-

3

4

Kvinner 1.div

1

4

3

Menn/kvinner 2.div

-

5

3

Junior menn/kvinner, 3.div herrer

2

6

2

Lavere div menn/kvinner, aldersbestemt

2

7

1

aldersbestemt

1

 

Trinn 2 og 3 inneholder en modul A og B, som kan ta med ett års mellomrom. Det tar dermed minimum 5 år for å fullføre opplæring til trinn 3.

 

Opplæring foregår i selvvalgt tempo, men ikke raskere enn oppsatt. Spesielle ”dommertalenter” vil kunne klatre raskere. Dersom man ikke tar et nytt kurs et år, er likevel minimumskrav at man tar en 4 timers regelkveld.

 

Dagens rekrutt, aspirant og kretsdommer vil gå inn på trinn 1,2 og 3.

 

Det er viktig å verne om dommerne. Må ikke settes på større prøver enn de er forberedt på. Begynn med aldersbestemte.

 

Kretsen må melde inn sine behov til dommerkomitéen. Trenger vi opplæring? Lære opp dommerinstruktører? Dersom vi har problemer med å skaffe dommere, kan vi be om hjelp fra Østlandet. Kan være mulig de kan hjelpe til. Mange dommere vil reise nordover til Harstad. Mulig å legge inn stopp i Trondheim for å dømme her.

 

Dommer-observatør-kurs i Oslo til høsten. Viktig alle kretsene deltar. Må være deltakere som har tenkt å observere, og som har noenlunde høy dommergrad.

 

Hva kan vi gjøre for å skaffe flere dommere ?

  1. straffe de som ikke har nok (bøter)
  2. belønne de som har mange/nok (gode dommerlønninger, treningstider til klubb etc)
  3. slå ned på kjefting
  4. god oppfølging, observasjon, evaluering
  5. gode arrangement. Tilrettelagte omgivelser. Støtte fra arrangør. Kompetent sekretariat.
  6. gi honorar for deltakelse på kurs? (øke kursdeltakelse)
  7. dommeroppsett i god tid. Gode rutiner for forfall og bytte av kamper.
  8. dommertreff, sosialt, erfaringsutvekslinger, go-cart/bowling etc.

 

 

Jan Benestad