14.06.2004 - Fremtidskveld, oppfølging
 

RAPPORTSKJEMA

Kompetansenettverk for idrettslag

Oppfølgingsmøte
Klubb:

Sør-Trøndelag Bandykrets

Dato:  

03.06.2004

Kontaktperson

i klubben: 

Marius R Aurstad

Veileder:

Robert Olsvik  

Adresse:

Østre Berg 4
7051 Trondheim

Antall deltakere i prosessen:

9

Tlf:

 

 

72472068

Antall ungdom under 26 år:

6

E-mail:

mra@nif.idrett.no

Dato for oppfølgnings møte:

 


Deltakerliste:

Født:

Navn:

Gruppe i laget

Adresse:

Telefon:

e-mail

25.04.77

Marius R Aaurstad

 

Wesselsgate 28

7043 Trd

72472068

48157671

Mariusau@tango.flipp.net

28.07.69

Jan Åge Kiran

 

Tidemands gt 3a

7030 Trd

97509194

Kiranj@aoa.hist.no

05.09.83

Anneli Stephanen

 

Osloveien 24

7018 Trd

98885490

Annels@stud.ntnu.no

12.04.79

Henning Heli Nilsen

 

Singsakerbakken 24 a –221

7030 Trondheim

92449629

Hennin@stud.ntnu.no

11.02.74

Terje Nervik

 

Nygårdsveien 1c

7037 Trd

90884228

 

terje@snakkes.com

16.03.82

Hallstein Brøtan

 

Ilevolden 22

7000 Trondheim

90723681

Hbrotan@tiscali.no

24.01.73

Jan Benestad

 

Tyholt alle 1

7052 Trd

91672401

Jan.benestad@broadpark.no

14.06.80

Elisabeth Olsen

 

Valentinlystvegen 6 b

7051 Trondheim

90737052

Elisabo@stud.ntnu.no

14.08.82

Alexander Hovdahl

 

Rognbudalen 18

7092 Tiller

99630893

M_hovdahl@c2i.net

 

 

 

 

 

 

Handlingsplan:

Tiltak:

Hvem

skal gjøre det ?

Når

skal det gjøres ?

Prosjektgruppe ”ny hall” med byggherre Jan Benestad.

Gruppen er godt i gang men må avklare om hvilken hall man ønsker, gruppen fortsetter å jobbe med prosjektet.

Jan

 

Kartlegge mulighetene for å arrangere en stor A-lags

turnering i framtiden. Det ble ingen turnering i år men en ny gruppe settes ned for å diskutere turnering i 2006.

Jan, Elisabeth, Hallstein, Anneli, Jan Åge.

Marius har ansvar for innkalling til møte.

01.10.2004

 

 

Kretsens framtid. Hvem er vi, hva gjør vi, hvor skal vi ????Jobben er i gang ikke ferdig ennå. Synliggjøring blir viktig. Brosjyrer og annet materiale bør inneholde resultatet.

 

 

Jan er fortsatt ansvarlig.

Mål og verdiforslag taes opp på styremøtet

 

 

Jobbes med hele tiden

Skoleturnering i Trondheim.

Skaffe halltid, teknisk arr, invitasjon, prosjektgruppe, Ligger i planene til høsten mulig at en klubb får ansvaret for arrangementet.

 

Til lagene

Forarbeid, Spinn off, oppvisning, flyers. Når ting er på plass vil klubbene få sjansen.

Marius fortsatt ansvarlig.

Høsten 2004

 

Ut i regionene, Marius har opplegg klart. Gir ut info når det kommer. Marius bør skaffe seg et kompetansenettverk som han kan bruke av. Sørge for å pleie nettverket og oppdatere det.

 

Marius

 

Så snart som mulig.

Breddesamlinger. 1 gang PR. mnd. bør kretsen ha samling for spillere på alle kretslag. Halltid må skaffes og info ut til lagene.

Skaffe kretslagsansvarlig. Kretsansvarlig er på plass og det bør utarbeides en instruks til jobben.

Jan Åge

1. nov. 2004

Mediaansvarlig for skoleturnering og elitekvalifisering.

Bjørn fortsetter som medieansvarlig hvis han vill.

1.nov.2004

Oppfølging av dommere,

Mulig en fremtidskveld for dommerne. Kretsen oppretter et dommernettverk, Anneli og Jan Åge sonderer terrenget og skaffer personer til dommeroppfølging, dommeroppsett og oppfølging for alle dommere. Terje kaller inn til møte om observatørrollen og informasjon om dommernettverk.

Terje trenger avlastning på området og vi satser på å få en dommeransvarlig i kretsen

1.nov. 2004

Keepertrening i kretsen. Marius skaffer en ekstern trener som kommer til Trondheim. Alle kandidater + trenerne inviteres til kurset. Henning hjelper til med organiseringen. Vi prøver å få flere med i nettverket til Marius.

Marius + Henning som nettverksarbeider.

Før jul

Det var stort ønske om nok en oppfølging. Robert ønsker gjerne å komme tilbake men dette må avtales med ISF. Det kan være aktuelt med en temakveld.

Marius og Robert kontakter May Elin for utredning av saken.

Dato for ny oppfølging er satt til 1. november 2004.