03.06.2004 - Kretsmøte

Styremøtereferat 3.juni 2004

Tilstede: Terje, Jan, Jan Åge, Marius, Hallstein (gikk under sak to) og Elisabeth

 

 1. Kretslagsansvarlig. Vi spør Christian Moe, som har hatt delansvar for kretslaget tidligere, om han er interessert. Marius lager arbeidsinstruks for kretslagsansvarlig så snart som mulig.
 2. Scandiacupen 21.-25.juni: Vi setter opp et vant i Autronica-hallen under Scandiacupen, og har representanter på plass i hallen. Vi forsøker å få tak i en plastkeeper, og kommer til å ha en liten poengkonkurranse i den uka cupen pågår, med en premie til den som oppnår høyest poengsum. Vi stiller med keeperutstyr og køller til utlån. Mot slutten av hver dag vil det også være en liten mini-turnering, 3 mot 3, med påmelding til like før turneringa starter.
 3. Et vant settes opp på torget 17.-18.juni (på et plastdekke). Mer info finnes på www.stbk.com. Etterpå flyttes vantet til Lerkendal for Barnas Kulturfestival.
 4. Årsmøte i NBF. Jan representerer STBK på årsmøtet. Marius reiser også nedover, men som ansatt i NBF kan han ikke representere STBK. Jan stiller et motforslag til NBFs forslag vedrørende Norgescupen (NBFs forslag kan leses på forbundets sider): 
  • Norgescup uten elitelag eller med valgfri deltakelse/påmelding
  • I anledning årsmøtet arrangerer også NBF et formøte (dommermøte) med obligatorisk representasjon. Vi spør Alexander Hagen om han er interessert, evt Brynjar Svarstad.
 5. Referat kan skrives i valgfri målform.
 6. Rekruttering. Marius får tak i kontaktinformasjon til eksisterende idrettsklubber i Trøndelag.
 7. 1.divisjon neste år. Tigers rykker opp, ingen lag rykker ned. De andre seriene er ikke klare ennå.
 8. Invitasjoner til Sommercup er sendt ut. Kiosken i Leangen holder åpent under cupen. Betaling av dommere: 75kr per kamp. Dette gjelder bare innleide dommere (1 per kamp). Hvis lagene dømmer kamper selv bestemmer de selv om det skal være en eller to som dømmer.
 9. Halleie. 3T-hallen på Sluppen er blitt langt dyrere. Vi undersøker treningstid og priser i andre private haller.
 10. Fordeling av treningstid. Vi får 30min mindre enn i fjor, men til gjengjeld er tidene bedre. Søknad må sendes innen 1.juli. Ved uenighet/konflikt blir klubbens aktive vektet etter denne modellen:
  • Aldersbestemte spillere: 2
  • Damespillere: 1,5
  • Herrespillere: 1
  • Vi må likevel bruke skjønn i fordeling av treningstider.