12.05.2004 - Kretsmøte

Kretsmøte 12.mai

 

Tilstede: Jan Åge, Bjørn, Jan, Michael, Marius og Elisabeth

Ikke tilstede: Terje

 

  1. Valg av kretssekretær. Vi har fått bare en søknad; fra Terje Nervik. Han fortsetter som kretssekretær.
  2. Sommercup arrangeres 12.-13.juni i Leangenhallen. Jan Åge, Marius og Elisabeth har ansvar for å arrangere cupen.
  3. Lønn til kretssekretær. Fortsetter som før til nyttår, da blir den vurdert på nytt.
  4. Rekruttering av nye lag. Vi kontaktar allerede eksisterende klubber og oppfordrer dem til å starte innebandylag. Hallstein lager plakater og en infofolder, som vi prøver å spre til klubber/institusjoner som er interessante. Hallstein lager også en plakat om sommertrening i Leangenhallen. Marius kontakter eksisterende innebandyklubber for å få dem til å starte lag for yngre spillere.
  5. Vi prøver å få satt opp et vant i samarbeid med Scandiacupen. Forhandler om pris, vi går ikke høyere enn 2.500. Må også prøve å få tak i folk til å være tilstede under Scandiacupen.
  6. Årsmøte i NBF 12.-13.juni i Oslo. Terje kontaktar NBF for å finne ut fristene for å sende inn forslag.
  7. Neste møte: 3.juni

 

Elisabeth Olsen