05.02.2004 - Kretsmøte

Møtereferat, kretsmøte 02.02.2004

 

Tilstede: Marius R. Aurstad, Terje Nervik, Elisabeth Olsen, Bjørn Henrik Hansen og Jan Benestad

 

 

Saker

 

Søknad fra Bændygirls

Bændygirls har søkt om å bruke to spillere på 14 år i dameserien. Søknaden innvilges for de to gjeldende spillere, men ikke for flere.

 

Bot til klubber med for få dommere

Bot for manglende dommere er 1000 kr pr dommer som mangler. Følgende klubber får bot ddenne sesongen: NTNUI Dragvoll (2000), Ugla (1000), Gløshaugen (3000), Tigers (1000), Evjensgrenda (2000), Tornados (2000) og Bændygirls (2000).

 

Rødt kort i guttekamp

En spiller i G16-serien fikk rødt kort for usportslig opptreden overfor dommer etter kampslutt. Spilleren får 1 kamps karantene.

 

Ny idrettshall

Jan har undersøkt, og skisserte tre løsninger. Den første er et samarbeid med Blussuvoll ungdomsskole. Strinda videregående skole er et andre alternativ. Det siste alternativet er en egen hall i samarbeid med en annen skole. Mer informasjon om dette prosjektet kommer senere når midler i form av kommunal støtte og tippemidler er undersøkt ytterligere.

 

Mål og visjoner for kretsen

Etter fremtidskvelden som ble arrangert for ikke lenge siden, fikk vi en rekke tips som vi har bestemt å følge opp. Jan skal skrive et utfyllende skriv angående fremtidig satsing og visjoner for STBK. Dette skal legges ut på kretsens hjemmeside.

 

Elitekvalik

Kretsen har nå søkt om å få med en klubb i elitekvalifiseringen i Tromsø i mars. Det er blitt antydet at vi ikke skulle få stille med et lag ettersom vi ikke har 8 seriespillende herrelag i 1. divisjon. Endelig avgjørelse fra NBFs seksjonsstyre faller 17. februar.

 

Landsomfattende seniorturnering 2004/2005

På fremtidskvelden ble det avtalt at Michael Brunsvik, Alexander Hovdal og Jan Benestad skulle ha ansvaret for å arrangere en turnering for seniorlag i løpet av sesongen 2004/2005. Innen neste møte skal Jan ha kontaktet de andre impliserte og planlegge hvordan dette skal gjennomføres.

 

Plassering av STBKs midler i høyrente/fond

Ettersom renta i banken er svært lav, ble det tatt opp om pengene kretsen har bør sette pengene et sted med bedre avkastning. Til neste møte skal Jan samle info om obligasjonsfond og pengemarkedsfond, samt risiko.

 

Støtte til innebandyseminar og andre arrangement i regi av NBF

Som en oppfordring til klubbene å aktivere seg i sentrale innebandy-miljøer, ble det bestemt at det kan søkes kretsen om å få dekket påmeldingsavgift til for eksempel Innebandyseminaret for klubbenes medlemmer. Kretsstyret og kretssekretær kan søke om å få dekket påmeldingsavgift og reise. Det skal søkes minst 14 dager før avreise til arrangement.

 

Integrering av funksjonshemmede i innebandy

Etter oppfordring er vi bedt om å delta i integrering av funksjonshemmede i sport. Kretsstyret stiller seg åpen og positiv til tiltaket.

 

Årsmøte

Årsmøtet avholdes i Idrettens Hus 31. mars kl 1800. Frist for forslag til saker skal være kretsen i hende innen 15. mars.

 

Bandylag fra NTNUI

NTNUI vil stille med bandylag neste år. Kampene, fordeling av bane, dommere etc. vil arrangeres av NBF. Dette vil tidligst skje førstkommende høst. Bandylag i regionen er under STBKs administrasjon. Det ble bestemt at NTNUI ikke trenger å betale avgift for seriespill til STBK kommende sesong.

 

Allstar

Det ble bestemt at lagene nominerer spillere selv fra egne lag. Av lista over nominerte spillere vil så ansvarlige i de individuelle klubbene sette opp to rekker, hvor alle på 1. rekka får 2 poeng og 2. rekka får 1 poeng. Spillerne med flest poeng blir tatt ut til All star kampen. Rekkene på lagene setter lagene selv.

 

Kretslagsansvarlig

Alexander Hovdal har meldt seg som interessert til å lede, administrere og trene kretslaget for guttene.

 

Rekruttering av folk til styret i STBK

Det er viktig å få inn nye folk i styret i STBK, og klubbene oppfordres til å stille til valg på Årsmøtet. Jan Åge skriver oppfordring og sender ut til klubbene. Det vurderes å øke honoraret for å sitte i styret.

 

 

 

Neste møte: mandag 18. mars 18.00 hos Terje

 

Bjørn Henrik Hansen 05.02.2004