08.01.2004 - Fremtidskveld

Fremtidskveld - rapportskjema

Kompetansenettverk for idrettslag.

Klubb:

Sør-Trøndelag Bandykrets

Dato:

 

 

08.01.2004

Kontaktperson i klubben:

 

Marius R Aurstad

Veileder:

Robert Olsvik

Adresse:

Wessels gt 28

7043 Trondheim

Antall deltakere i prosessen:

9

Tlf:

 

 

72472068

Antall ungdom under 26 år:

4

E-mail:

mra@nif.idrett.no

Dato for oppfølgnings møte:

01.06.2004

kl 18.00

 

Deltakerliste:

Født:

Navn:

Adresse:

Telefon:

e-mail

25.04.77

Marius R Aurstad

Wesselsgate 28

7043 Trd

72472068

48157671

mra@nif.idrett.no

28.07.69

Jan Åge Kiran

Tidemands gt 3a

7030 Trd

97509194

kiranj@aoa.hist.no

05.09.83

Anneli Stephanen

Osloveien 24

7018 Trd

98885490

annels@stud.ntnu.no

12.04.79

Henning Heli Nilsen

Singsakerbakken 26 a –22

7030 Trondheim

92449629

hennin@stud.ntnu.no

11.02.74

Terje Nervik

Nygårdsveien 1c

7037 Trd

90884228

 

terje@snakkes.com

17.08.79

Michael Brunsvik

Ole Aasveds veg 6

90863755

mbrunsvik@spray.no

24.01.73

Jan Benestad

Tyholt alle 1

7052 Trd

72545809

93642507

bigbud@frisurf.no

27.08.75

Bjørn Henrik Hansen

Aasta Hansteens v 7

7046 Trd

73596947

99024637

bjorn.henrik.hansen@bio.ntnu.no

14.08.82

Alexander Hovdahl

Rognbudalen 18

7092 Tiller

99630893

m_hovdahl@c2i.net

 

Handingsplan:

Tiltak:

Hvem  skal gjøre det ?

Når skal det gjøres ?

Prosjektgruppe ”ny hall” med byggherre Jan Benestad

Jan

1.mai.2004

Kartlegge mulighetene for å arrangere en stor A-lags

turnering i framtiden….

Michael og Alexander

+ Jan som sjef

01.05.2004

Kretsens framtid. Hvem er vi, hva gjør vi, hvor skal vi ????

Jan

Neste styremøte

Skoleturnering i Trondheim.

Skaffe halltid, teknisk arr, invitasjon, prosjektgruppe,

 

Til lagene

Forarbeid, Spinn off, oppvisning, flyers

Marius

April/Mai 2004

 

Ut i regionene, Marius har opplegg klart. Gir ut info når det kommer

 

Marius

 

April/Mai 2004

Breddesamlinger

Skaffe kretslagsansvarlig

Jan Åge

1. feb. 2004

Mediaansvarlig for skoleturnering og elitekvalifisering

Bjørn

Mai.2004

Oppfølging av dommere,

Mulig en fremtidskveld for dommerne

Terje

1.mai. 2004

Oppfølgingsmøte var ønsket meget sterkt. Robert kommer tilbake 01.06.2004 kl 18.00

Marius skal skaffe møterom og må huske på å gi innkalling til alle en stund før møtet.