17.02.2003 - Kretsmøte

Tilstede: Marius R. Aurstad, Terje Nervik, Elisabeth Olsen, Jan Åge Kiran, Bjørn Henrik Hansen og Jan Benestad

Saker

Årsmøte

Forslag til tidspunkt ble tirsdag 29.04. 03 i Idrettens hus kl. 18.00. Mer info på stbk.com og pr. brev når tidspunkt er bestilt.

 

Regler for toppscorer / poengplukker

Grunnet flere lag fra samme klubb i samme divisjon, er det ytret ønske om klare regler for bestemmelse av hvem som blir toppscorer/poengplukker. Det ble bestemt at for beregning av toppscorer/poengplukker skal snittet multipliseres med max antall kamper en spiller kan ha for en sesong hvis spilleren spiller samtlige kamper (eks. i damenes 1. div 14 kamper). Dette blir altså bare gjort hvis antall kamper overstiger det maksimale antall kamper et lag kan spille i løpet av en sesong. Disse reglene gjelder for inneværende sesong. Til neste møte skal evt. andre forslag til regler behandles, slik at det kan settes klare retningslinjer for bestemmelse av hvem som er toppscorer/poengplukker.

 

NM for damer

NM skal avholdes 1. og 8. mars. Terje skal høre etter med Ugla og Nidaros om de er villige til å stille hvis de vinner serien. NTNUI Dragvoll har allerede ytret ønske om å få stille. Hvis Ugla eller Nidaros er villige til å stille, må kampene disse lagene imellom fremskyndes slik at serien er avgjort før NM går av stabelen.

 

Søke om driftstilskudd

Frist for søknad om driftstilskudd fra idrettskretsen er 01.04. Kretsstyret bestemte ikke å søke ettersom en søknad krever at kretsen benytter idrettens kontoplan, noe vi pr. dags dato ikke gjør.

 

Kjøpe regnskapsprogram

Det ble bestemt at nytt regnskapsprogram skulle testes ut, og så kjøpes om dets kvalitet og pris (max 2000,-) viste seg å stå i samsvar med kretsens krav.

 

Bestille premier

Det ble bestemt at, som i tidligere år, skal de tre øverste lagene i hver divisjon, få medaljer. Pokaler for toppscorer, poengplukker og beste keeper skal også deles ut. Krav til å få medalje er at spillerne må ha spilt minst halvparten av kampene. Utdeling av premier vil skje på All-star-arrangementet.

 

All-star-kamp

All-star arrangementet, som er blitt en årlig avrunding av seriespillet, vil bli forsøkt arrangert på Dragvoll torsdag 3. april. Ettersom NTNUI Gløshaugen har trening den dagen, skal Jan Åge høre med dem om de vil påta seg ansvaret for arrangementet. Det vil spilles kamper på dame- og herresiden med innflyttere mot trønderne, og det vil deles ut premie for "banens beste" i begge klassene.

 

Neste møte: mandag 24. mars 18.00 hos Terje

Bjørn Henrik Hansen 17.02.03