14.10.2002 - Kretsmøte

Tilstede: Marius R. Aurstad, Terje Nervik, Elisabeth Olsen og Bjørn Henrik Hansen.

Saker

Trekning av oppsettet til Trondheims Cup

  • Trekningen ble utført uten seeding, og resultatet av trekningen presenteres på nettsidene.
  • Terje sender mail til klubbene om de er interessert i å spille doble eller enkle kamper. Svarfrist: fredag 18. okt. kl. 19.00.

 

Opprykk mellom 1. og 2. div. herrer

Det ble bestemt at et lag rykker opp og et lag rykker ned. Det øverste laget i 2. div. som ikke er 2./3. lag, må rykke opp.

 

Breddemidler fra NBF

Kretsen vedtok å søke om penger for rekrutteringsarbeidet for gutter/jenter.

 

Bør vi tilby spill på liten bane for de yngste lagene neste år?

Kretsen bestemte at dette ikke vil bli gjort, til tross for at Kvik G14 trakk laget sitt av nettopp denne grunn. Vurderingen om at lagene allerede på et tidlig tidspunkt ble vant til å spille innebandy på stor bane og med keepere ble ansett som viktigere.

 

Logokonkurranse

Enstemmig ble det vedtatt at vi skal bytte logo. Tre stemte for logo alternativ B, mens en stemte for alternativ E.

 

Neste møte: mandag 11. november 18.00 hos Terje

Bjørn Henrik Hansen 16.10.02