15.07.2002 - Kretsmøte

Tilstede: Marius R. Aurstad, Terje Nervik, Tove Løberg, Jonas Espseth, Elisabeth Olsen, Jan Åge Kiran, Bjørn Henrik Hansen.

Saker

Serieoppsettet

  • Påmeldte herrelag: Evjensgrenda, NTNUI Gløshaugen (3), NTNUI Dragvoll (3), Gløshaugen, Granåsen Tigers, Tornados, Nidaros (2)
  • Påmeldte damelag: NTNUI Gløshaugen (2), NTNUI Dragvoll (2), Bændygirls (1), Nidaros (1)
  • Påmeldte guttelag: Nardo, Nidaros, Stubban, Byåsen
  • Påmeldte jentelag: Nidaros, Navnløs

Verken Brannvesenet eller Ugla har meldt på lag innen fristen. Flere andre lag har derimot meldt interesse.

Som vanlig har kretsen problemer med å tilfredsstille forbundets krav for eliteseriekvalik for herrer. Trondheim Tornados har ytret ønske om å få spille i 2. divisjon kommende sesong. Ettersom Granåsen Tigers ikke har vist stor interesse for 1. divisjonsspill, kan det ende opp med at 1. divisjon består av bare 6 lag. Kretsstyret bestemte derfor å heller sette opp flere lag til 1. divisjon, slik at i tillegg til de lagene som allerede er kvalifisert og påmeldt til 1. divisjon, vil Tornados, Granåsen Tigers, NTNUI Gløshaugen 2 og NTNUI Dragvoll 2 få tilbud om å spille der. Dette vil føre til at vi får en bredere 1. divisjon uten utpregede bunnlag som vil måtte spille hele sesongen uten en eneste seier.

Det ble forøvrig også bestemt å ta kontakt med de beste bedriftslagene og høre om noen av disse kan være interessert i å spille i 1. eller 2. divisjon.

 

Rekruttering

Rekrutteringen i Trondheim og Midt-Norge har vært dårlig. Håpet er å ha flere klasser for gutte- og jentelag: 11-12 år, 13-14 år, 15-17 år. Det ble bestemt å ta kontakt med tidligere lag som har forsvunnet, samt at Jan Åge skal ta kontakt med fotballag i hele Trøndelag. Jonas kontakter skoler og gymlærere, og Terje kontakter bedriftslag. I tillegg skal Jan Åge, Jonas, Terje og Bjørn Henrik henge opp oppslag og plakater rundt omkring i Trondheim, samt i de nærmeste kommunene.

 

Styret neste sesong

Det er klart at styret mister Tove og Jonas, og kanskje også Marius. Hvis Marius derimot blir i byen, vil ha ta over kassererrollen i kretsstyret. Uansett så er kretsstyret interessert i at flere melder seg til dyst. Kjønnsfordelingen i kretsstyret er ikke optimal, så jenter må gjerne melde seg.

 

Lønn til deltidsansatt

Til nå har deltidsansatt fått 3000,- pr måned. Forslaget om Terje selv kan beholde ekstrainntekter han selv fremskaffer i form av sponsormidler og spilleautomater, ble enstemmig vedtatt, med et tak på 7000,-

 

 

Norgescup herrer

Forbundet skal arrangere Norgescup 10. – 11. mai 2003. Kretsen bestemte at laget som vinner Trondheimcup, vil få tilbud om å være Midt-Norges representant i denne cupen. Lag fra Møre skal også få beskjed om dette. Dette betyr at Trondheimscup må avvikles før 1. mai.

 

 

Trenerkurs (NBF)

Dette er et kurs som går over tre helger i Trondheim med start helga 31. august/1. september 2002. Påmeldingsavgift ble 2000,- hvis det er 10-20 deltakere. Med flere enn 20 ble prisen 1500,- og hvis det blir færre enn 10 deltakere, ble det ikke arrangert kurs.

 

Neste møte: mandag 12. august kl 1900 hos Terje

 

Bjørn Henrik Hansen 21.07.02