01.04.2018 - Referat styremøte 14.03.18
1. Adm.info
Det ble informert om økonomisk status, og status omkring deltakende lag i seriespillet fra NNBR.

2. Utv.avd
Dialog omkring utvikling siden sist.
Det ble vedtatt å utforme forslagstekst til årsmøtesak omkring spilleroverganger for spillere under 18 år.

3. LTP
Styret tok for seg hovedområdende rekruttering og arrangement. Ytterligere punkter tas frem mot årsmøtet.

4. Sluttspillfinaler
Sesongens sluttspillfinaler legges til Klæbuhallen. Arrangørklubb Klæbu IBK.

Neste møte: 17. april