30.11.2017 - Referat styremøte 29.11.17
Adm.info
Møter siden sist

NBF Utvikling
Gjennomgang av tilbakemeldinger på endrede banestr i barneinnebandyen

LTP
Diskusjon og gjennomgang av de punktene som ble diskutert på sist møte

Økonomi
Regnskap pr. 3110 gjennomgått

Budsjett 2018
Innretning av budsjett 2018 vedtatt.
Ytterligere justering gjøres i løpet av 1. kvartal 2018

Evt.
Søknad om disp fra aldersbestemmelsene fra Sjetne behandlet - svar sendes klubb