29.09.2017 - Referat styremøte 26.09.17
Adm.info
Komplettering av AU
Gjennomgang ungdomsserier
SLU-møte
Lavterskeltilbud
Dommersituasjonen
Klubbenes krav til å utdanne dommere

Økonomi
Gjennomgang

Tildeling arrangement
Minirunde
Weekend League
Det påbegynnes et arbeid for kommende sesongers søknadsprosedyre om arrangement og hvordan arrangement skal honoreres.

LTP
Diskusjon