29.10.2017 - Referat styremøte 24.10.17
Adm.info
Manglende oppmøte, arrangørklubber minirunde
Økonomigjennomgang
Behov for flere kursinstruktører

LTP
Videre arbeid med tiltak i planen

Etiske retningslinjer
Et arbeid med å implementere etiske retningslinjer også i vår region iverksettes. Mål om å være konkludert innen årsmøtet 2018