25.08.2017 - Referat styremøte 22.08.17
Adm.info
AU oppnevnt
Informasjon omkring ansettelse av Jim Løvås
Informasjon om kommende sesong aktivitet
Tilskudd
Info om NBF WEB - fremdrift

Økonomi
Gjennomgang av økonomisk status 2017

Minirunde og Weekend League
Formen på disse aktivitetstilbudene fastlagt. Klubbene informeres og inviteres til møte i starten av september
Evalueringsmetode innføres

Møre og Romsdal
Styret i MNBR delegerer arbeidet med å utvikle/administrere aktiviteten i fylket til et nedsatt sportslig utvalg

LTP
De ulike områdene i planen fordelt mellom styremedlemmene.

Evt
Det er ønskelig å være bevisst viktigheten omkring tematikk rundt mobbing i idretten. Hvordan implementere i vår idrettshverdag?