02.05.2002 - Årsmøte 2002

Referat fra Årsmøte STBK 2002

Sted:                Idrettens Hus, Nidarøhallen
Tid:                  torsdag 2.mai kl 18.00
Innkaller:          Sør-Trøndelag Bandykrets, Terje Nervik
Referent:           Elisabeth Olsen

Deltakere, stemmeberettigede:
Jan Benestad, styremedlem
Marius Aurstad, styremedlem
Jan Åge Kiran, styremedlem
Elisabeth Olsen, styremedlem
Terje Nervik, Nidaros
Bjørn Henrik Hansen, Ntnui Dragvoll
Hans Gustav Andersen, Ntnui Gløshaugen
Håkon Nordlid, Ntnui Gløshaugen

Ikke stemmeberettigede:
Ingen

Totalt 8 deltakere, 8 stemmeberettigede

Sak 1: Velge dirigent & sekretær
Jan Benestad og Elisabeth Olsen som foreslått.

Sak 2: Godkjenne innkalling
Godkjent

Sak 3: Gjennomgå regnskap for 2001/02
Årsmøtet hadde ingen innvendinger til regnskapet.

Sak 4: Velge revisorer til å gå over regnskapet for 2001/02
Narve Aske og Tove Løberg som foreslått.

Sak 5: Budsjett for 2002/03
Budsjettet ble godkjent uten innvendinger.

Sak 6: Valg av styre
Årsmøtet valgte dette styret for 2002/03:
Leder (ikke på valg)                 Jan Åge Kiran                       Ntnui Dragvoll
Kasserer                                  Tove Løberg                         Nidaros
Sekretær                                  Bjørn Henrik Hansen             Ntnui Dragvoll
1.styremedlem                          Marius R. Aurstad                 Gløshaugen
2.styremedlem                          Jonas Espseth                        Nidaros
3.styremedelm                          Elisabeth Olsen                      Ntnui Dragvoll
4.styremedlem                          Jan Benestad                         Nidaros

I tillegg ble følgende verv fordelt:
Rekrutteringsansvarlig               Jan Åge Kiran                       Ntnui Dragvoll
Bytting av dommere                  Elisabeth Olsen                      Ntnui Dragvoll
Dommeransvarlig                      ingen

Kretsstyret får fullmakt til å besette plassen som dommeransvarlig dersom en egnet kandidat melder seg.
Det nye styret bestemmer hvem som blir kretssekretær for neste år, og ansvar for stillingen (deltidsansatt).

 

7.mai 2001
Elisabeth Olsen