10.06.2017 - Referat styremøte 06.06.17
Adm.info
Presentasjon av NBF, MNBR, aktivitet og økonomi.
Oppsummering av sesongen 16/17
Gjennomgang av LTP

Aktivitetstilbud 2017/18
Overgang minirunde/WL/seriespill. Endelig vedtak gjøres av styret rett etter sommeren 2017

Møteplan
Møteplanen for kommende høst fastsatt.