03.05.2017 - Referat styremøte 02.05.17
Adm.info
Økonomigjennomgang
Oppsummering aktivitet 2016/17

Aktivitetstilbud 2017/18
Innspill fra NBF diskutert og gjennomgått.
Tas sikte på endelig avgjørelse av nytt styre i juni 2017

Årsmøtet 2017
Årsmøtedokumenter gjennomgått og gjøres klar for utsendelse.