28.03.2017 - Referat styremøte 28.03.17
Adm.info
Gjennomgang økonomi

Tilbakemelding SLU
Innspill diskutert. Banestørrelser for kommende sesongs barneinnebandy drøftet. Diskuteres videre etter ytterligere innspill.

Årsmøtet 2017
Fastsettes til 1. juni.
Styret fortsetter sammen med adm. forberedende tiltak til årsmøte.

Nord-Norge Bandyregion
Styret avventer utfall av møter mellom NNBR og NBF den kommende tiden før man iverksetter ytterligere tiltak.