01.03.2017 - Referat styremøte 19.02.17
Adm.info
Sluttspillarrangementet tildeles Klæbu IBK
Informasjon omkring tildeling av prosjektmidler NBF

Respons SLU
Tiltak på dommerutfordringer spilt inn og diskutert. Espen tar dette videre med DK. På neste styremøte varsles det innspill på ungdomsinnebandyen/frafall etter minirundealder.

Ordning regnskapsår
Mulig årsmøteforslag diskutert og utformet

Søknad, prosjekt tildeling
Sykkylven IBK sin søknad om prosjektmidler behandlet og videresendt NBF med anmodning om innvilgelse.