30.01.2017 - Referat styremøte 19.01.17
Adm.info
- Godt besøkt trener1-kurs
- Sluttspillarrangementet utlyses som tidligere sesonger
- Status ungdomsserier gjennomgått. Styret søker innspill fra SLU i løpet av vinteren. Styret ønsker å etablere en lavterskelaktivitet for ungdom i løpet av noen år.

Økonomigjennomgang
- Regnskapet 2016 gjennomgått og sendes til revisjon
- Sedvanen om å fremlegge budsjettet for årsmøtet for året som starter om 8 mnd. ønsket årsmøtet å endre. Styret jobber med å fremlegge forslag for kommende årsmøte i samarbeid med NBF