01.12.2016 - Referat styremøte 28.11.16
Adm.info
Status ungdomseriene
Kurs
Drøfting av ulike aktivitetstilbud

Kompensasjonsordning klubber
Styret vurderer å implementere flere momenter i kravene til klubber for å få tilbakebetalt en andel av påmeldingsavgift. Vi er avhengige av veldrevne klubber for økt aktivitet. En gulerot i form av økonomisk kompensasjon kan bidra til at flere klubber får en bedre drift og viktige verv besatt. Endelig forslag fremlegges årsmøtet i 2017.

Økonomigjennomgang 2016
Regnskap for 2016 sine første 11 mnd. fremlagt. Årsregnskap fremlegges i januar 2017.

Møre og Romsdal
Oppfølgingssak. MNBR sender saken videre til NBF Forbundsstyret. Klubbenes ønske støttes av MNBR