20.10.2016 - Referat styremøte 18.10.16
Adm.info
Sanksjonssaker sendes NBF 
Det sendes ut e-post til klubbene om muligheter for å søke om midler via NBF
Planlegging NBF-møte 
Informasjon om ny WEB-løsning og fremdrift

Besøk: DK-leder
Styret vedtok å utforme et skriv til klubbene før seriestart i ungdomsseriene omkring dommsituasjonen

NBF Utvikling v/Martin
Videre plan for evaluering av aktivitetstilbudet i overgangen barn/ungdom vedtatt. Utv.konsulenten tar dette videre i SLU-gruppa

Møre og Romsdal
Man fortsetter prosessen med klubbene i Møre og Romsdal for å avdekke deres ønsker om en fremtidig regionstruktur i området.