25.09.2016 - Referat styremøte 20.09.16
Administrativ info
Det lages en arr.oversikt for styremedlemmene slik at man får spredd representasjonen i styret

Langtidsplan - fordeling
Dommere: Espen
Seriespill: Anita og John
Rekruttering: Gøril
Arrangement: Nils Martin
Organisasjon: Jim
Samarbeid med klubb: Christian

Sesongen 16/17 - disp. søknader
Nyborg sine disp. behandlet og avslått.
Tiller IBK sin søknad behandlet og innvilget

Minirunder 16/17
Sesongens minirunder tildelt til arrangørklubber