23.08.2016 - Referat styremøte 23.08.16
1. Sist møtereferat godkjent
2. Adm. informasjonssaker
- Åsveihallen stengt grunnet vannlekkasje. Det jobbes med alternativ hallfordeling
- Utbygging nye Trondheim Spektrum
- God Løkkebandypåmelding
- Serieoppsettinformasjon
3. Arrangementsoversikt 2016/17
4. Arr. kalender styret
- Det lages en oversikt over styrets representasjonsoppgaver kommende sesong
5. Langtidsplan
- gjennomgang og fordeling
6. Klubbenes plikt til å utdanne dommere 2016/17
Alle klubber med deltakende lag i seniorserier skal ha 2 flere aktive dommere enn lag i seriespill. Med aktiv dommer menes at denne dømmer minst 10 seriekamper/Løkkebandy/Trønderserien. En dommer som dømmer på minst 5 Weekend League-runder telles som en dommer på en klubbs kvote. En Sunday League-kamp teller 1/3. del av en ordinær seriekamp. For hver dommer en klubb mangler på å nå sin kvote ilegges klubben en bot på 4000,-.