16.02.2016 - Referat styremøte 16.02.16
Protokoll fra sist styremøte ble godkjent.

1. Adm.
- Orientering om videreføring av adm. ressurser våren 2016
- Informasjon om kurs
- Status: prosjekt utviklingsemmede
- Status: Sluttspillarrangementet 2016
- Erfaringsutveksling med Gotlands IBF

2. Utnevnelse av regionalt DK.
Leder: Tom Bruvik
Medlem. Torbjørn Alvestrand
Medlem: Camilla Vågen
DL fungerer som komiteens sekretær.

3. Langtidsplan
Gjennom og diskusjon

4. Regnskap 2015
Gjennomgang av hovedpunktene i regnskapet for sist kalenderår

5. Evt
- Årsmøtedato fastlagt til 30. mai 2016