01.10.2015 - Referat styremøte 24.08.15
Protokollen fra sist styremøte ble godkjent.

Adm
- Generell informasjon
- Enighet om innleie av adm. ressurs 2. halvår 2015
- Ny dato for noen kurs
- Grundigere gjennomgang av Langtidsplanen i oktober

Utviklingskonsulenten informerer
Informasjon og diskusjon om planer og tiltak

Sesongen 15/16
- Seriespill i Møre og Romsdal skjer i samarbeid med Sogn og Fjordane
- Sluttspillordningen for senior ble diskutert
- Avslutningsvis cup på sesongen for aldersbestemte lag tas opp på klubbmøtet 10. september

Dommerkomite
- Det jobbes for å komplettere DK. Foreløpig uten hell.
- Vedtak om antall dommere pr. klubb og antall kamper pr. dommere jmf. klubbenes krav til å utdanne dommere. Sendes ut snarest

Neste møte: 28. september