10.03.2015 - Referat styremøte MNBR, mars 2015

1. Administrasjon
Diverse:

- Bane OG tribuner i Byneshallen er undersøkt i helga, med gode resultater!
- Gjennomgang kampstraffer og rapporter siden sist i seriespillet

- Minirunder: Snitt denne sesongen er 52 lag. Snitt for to sesonger siden 42. Nye miljøer på nesten hver runde. Har strammet inn litt på frist for påmelding av lag.
- Møte med masterstudenter på idrettsvitenskap 15. april ang oppgave om virksomheten vår.

Økonomi:
- Kontroll, lite midler inn og ut i Q1. Største inntekt er Minirundepåmelding. Får oppdatering på tilskuddsordninger fra NBF til helgen.

Idrettshaller status:
- Plasthallen er åpen igjen. Ekstratiden som var satt som kompensasjon beholdes ut mai. Litt omfordeling, men vi merker at etterspørselen ikke er like stor som før jul.
Plasthallen bli ikke gjort noe med i sommer. Dvs ikke åpen i desember, januar og februar.
- Nye skoler med hall vedtatt flere steder i 2018, 2019, 2021, 2025 og 2028.

- Hallfordeling for neste sesong er i gang. En ny hall i kabalen i Trondheim; Åsveien. Også ny hall i Klæbu; Tanemshallen.

Klubbmøte 14. april
- Eivind Tysdal kommer fra NBF

- Evaluering av aldersbestemt seriesystem hovedsaken på møtet.

2. Aldersbestemte serier
Hovedspørsmål: Har kampene blitt jevnere etter innføringen av nytt system? Drøfter dette grundig på neste styremøte, og vedtak fattes der. Bør være protokollført vedtak innen klubbmøtet 14. april.

3. Dommerevaluering
Meget interessante funn som kommer frem. Dette blir grunnlag for videre diskusjon om LTP, og for tilbakemeldinger/dialog med DK-I

4. Sluttspill 2014/2015
Løkkebandylagene inviteres til eget cupspill på lørdagen, med finale i Klæbuhallen søndag.

5. Løkkebandy neste sesong
- Viktigste poeng: Opprettholde tilbud til lag/gjenger som slipper å møte de beste spillerne.

- Mål: Få med flere lag som er avhengig av å kunne bruke enkelte spillere som også spiller i ordinært seriespill
- En del premisser som vi er enige om, men detaljene må vi på møte 7. april.
- Enighet om at vi ønsker å videreutvikle konseptet

6. LTP
- Punktet tas på neste møte. Info sendes ut sammen med sakspapirer