09.02.2015 - Referat styremøte MNBR, februar 2015

1. Administrativt
- Idrettsregistreringen: Snart ferdig, status for MNBR er nok ganske lik som det var i fjor. 2928 i fjor. Noen flere blant de yngste og de voksne, nedgang i gruppa 13-19. Som i fjor, og som resten av landet. Har hatt vekst i mange år, naturlig med litt utflating...?
- Minirunde sist helg: 59 lag, 15 klubber. Rekorddeltakelse. Så langt brukbare tilbakemeldinger.
- Trondheim Spektrum: Blir dyrere enn estimert pga krav om takhøyde. Skriv sendt til formannsskapet om hvorfor idretten er dårlig hørt i denne prosessen
- Blir noe omfordeling av halltid når Åsveien åpner 1. mars.
- Sluttspill senior siste helga i april. Aldersbestemt cup lørdag, sluttspill søndag. Mulighet for cup også for Weekend League-spillerne.

2. LTP

- Ble enige om fokusområder
- En del tiltak er på plass, jobbes videre med dette frem til neste styremøte. Ny gjennomgang da.

3. DIV

Agenda neste møte:
- Gjennomgang av dommerevaluering på neste møte
- Gjennomgang aldersbestemte serier
- Konkretisering aktivitetstilbud siste helga i april
- LTP