12.01.2015 - Referat styremøte MNBR, januar 2015

Adm.
Årsregnskap 2014 presentert (urevidert). Økende omsetning.

Langtidsplan
Gjennomgang av status. Hvilke mål er nådd og hvor har man ikke kommet i mål. Utforming av ny Langtidsplan i gang v/Martin. Denne skal vedtas av Årsmøtet 2015. Sentralt tema i kommende styremøter frem mot årsmøtet.

Aldersbestemt seriespill
Ny inndeling i gang. Kommentarer rundt «lilla serie» og innspill som er kommet fra involverte klubber. Sjetne og Nyborg gis disp. for å kompensere kamptilbudet og stor fysisk forskjell på lagene.

Disse innspillene, samt diskusjon med Freidig, tas med i evalueringen etter sesongen.


Neste møtedato
Mandag 9. februar 1900. Martin Denstedt inviteres.