17.12.2014 - Referat styremøte MNBR, desember 2014

1. Adm.
- Gjennomgang av hovedtrekkene i økonomien. God kontroll på å nå budsjettet for 2014
- Dommerkomiteen har utfordringer med å finne nok kamper på et passende nivå til de unge, ferske dommerne. En gang i mnd. på Weekend League er lite, samtidig er det ikke lett å finne annet, utviklende tilbud
- Informasjon om sakene som har blitt behandlet i AU siden sist. Også informasjon om sanksjonssak som ble oversendt NBF for behandling

  2. Utviklingskonsulentens kvarter
Daglig leder tok punktet da utv.konsulent var forhindret fra å møte. Kort orientering om hva som har skjedd siden sist. Vi satser på å en mer detaljert gjennomgang i løpet av vinter 2015.

3. Aldersbestemt seriespill
Orientering fra møtet med klubbene 16.12.14 ifbm. aldersbestemt seriespill. Innspill fra SK Freidig og Sjetne IL ble vurdert opp mot divisjonsinndeling for sesongens andre halvår. Styret fant det viktig å holde fast på årsmøtevedtaket og de retningslinjer dette ga for gjennomføringen. En mer grundig gjennomgang må man ta etter sesongen. Så langt viser den nye ordningen gode resultater ifht. kampjevnhet.

4. Langtidsplan
Punktet utgikk fra en grundig gjennomgang da Martin Svarva var forhindret fra å møte. Kun enkeltpunkter diskutert i korte trekk. Tas på neste møte.

5. Evt.
Årsmøtedato 2015: onsdag 27. mai klokka 1800
Møteplan 2015. Mandager eller onsdager fremkom som de beste dagene.