19.11.2014 - Referat styremøte MNBR, november 2014

1. Adm.
- God kontroll på økonomien.
- Gjennomgang av seriespill, Weekend League, Sunday League, minirunde og Løkkebandy. God aktivitetsutvikling! Barneturnering også i N-Trøndelag!
- Utfordringene i Leangen Plasthall løses med en ny fordeling av treningstid for klubbene som blir rammet med bortfallet av Plasthallen. Ny hall på Utleira og Åsveien kommer til neste sesong. Her vil det bli tilrettelagt for innebandy. Det samme gjelder eksisterende hall på Vikåsen.

  2. Utviklingskonsulentens kvarter
Daglig leder tok punktet da utv.konsulent var forhindret fra å møte. Kort orientering om nye miljøer og oppfølging siden sist.

3. Bedriftsidretten vs. den aktive idretten
Kort orientering om forholdet til bedriftsidretten, og hvordan enkelte klubbers bidrag til denne aktiviteten bør møtes. Bedriftsidrett er ikke hva den utgir seg for å være i Midt-Norge. Vennelag/studentlag etc. hører hjemme i den aktive idretten, slik vi ser det. NBF støtter denne tilnærming MNBR har til dette.

4. Langtidsplan
Punktet utgikk da Martin Svarva var forhindret fra å møte. Tas på neste møte.

5. Evt.
Kort diskusjon omkring lag med yngre spillere som sliter resultatmessig. Bekymret for at konsekvensene ved mange store nederlag resulterer i frafall. Er klubbene klar over denne utfordringen når de inndeler sine lag?