16.10.2014 - Referat styremøte MNBR, oktober 2014

1. ADM
- Møte med Nord-Trøndelag Idrettskrets avholdt i dag. Forutsetning for tildeling av tilskudd.
- Trond har trekt seg fra 1. Div herrer. Nidaros 2 stiller fortsatt i 2. Div. Seriene er oppdatert i henhold til dette, desverre er ikke kampoppsettet helt ideelt, men slik må det bli.
- Aldersbestemt starter til helga. Samme med Weekend League og Sunday League. Litt få lag på WL (4 stk), men regner med flere kommer til. Litt tidlig start. 4 lag på Sunday League også.
- Løkkebandy: Første gang i historien at et lag (Brøset) jukset. To spillere som spilte under feil navn. Har lagt seg flate og innrømmet alt, og betaler for seg.
- Kurs: Dommerkurs denne uken, 20 deltakere. Litt lav snittalder. De yngste er født rundt 2000, 6-7 stykker. Neste gruppe er 6-7 stykker født rundt 98.
- Dommerkurs 2 etter jul. Sekretariatskurs 28. oktober.

2. UTVIKLINGSKONSULENTENS KVARTER
Presentasjon av utviklingskonsulentens aktivitet siste måneder.

3. ØKONOMI
- Hovedinntekter: Tilskudd og serieavgifter inkl Løkkebandy
- Hovedutgifter: Driftsutgifter (Lønn + reiseutgifter daglig leder), samt dommerutgifter og lisenser Løkkebandy.
- Sesongen er i stor grad delt i to fordi våre hovedinntekter kommer på høsten
- Gikk gjennom postene steg for steg
 

4. LTP
- Versjon uten rødmerking må sendes til Åsmund fra Martin
- Gikk gjennom dommerrekruttering, ressurspersoner og arr.instruks.
- neste møte går vi gjennom: Organisasjon, Dommerrekruttering, aktivitetstilbud og Minirunder.