17.09.2014 - Referat styremøte MNBR, september 2014

1. ADM

- økonomi: Seriespillavgift sendt ut i går. 232.000 på senior.
- Gjennomgang av økonomien på neste møte
- Dommere: fortsatt mangel på dommere på senior. 15 dommer på dommermøte på torsdag, bra! Men Åsmund og PD har blant annet måttet skifte klubb for å få behovet i 1. div til å gå opp.
- Plasthallen stenger 1. desember, planlagt åpnet igjen 15. februar. Behovet på helg er dekt opp gjennom innleie av andre haller, men behovet på ukedagene er ikke dekt helt opp.
- Hallsituasjonen i Klæbu er fortsatt ikke bra.
- Åsveien åpner 1. mars.  

2. UTVIKLING

- Lånke kommer for fullt. Har kjøpt inn vant. Har styrevedtak på at de vil satse på Innebandy.

3. AKTIVITET

- Status seriestart
- Vi prøver å legge inn en ekstra runde på alle de gjenværende i stedet.
- gir klubben tilbud om romslig nedbetalingsplan av bøtene
- banestørrelse Weekend League: De to første rundene er lagt til Leangen. Vi går for 30 x 15 meter baner, med 5+ keeper på hvert lag. Åsmund sjekker om vi kan skaffe nedsenkbar tverrligger til stormålene. Vi bruker enden av banen, slik at vi har en målgårdm og merker opp den andre målgården.
- tildeling Minirunder: se vedlegg
- sluttspill presentert for klubbene, og ble tiljublet. Så da går vi for den løsningen som tidligere er skissert
- aldersbestemt seriespill: rangering er gjort, sendt ut til klubbene, og bedt om tilbakemeldinger. En justering er gjort etter innspill fra Sjetne. Ellers går vi for denne.  

4. LANGTIDSPLAN

Følgende områder ble drøftet: Organisasjon, Økonomi, Dommerrekruttering, Aktivitetstilbud og arrangement. Konkrete tiltak under hvert område ble drøftet. Kort oppsummert:

- Organisasjon: Martin lager utkast til ny LTP som skal gjelde fra neste årsmøte. Legges frem for styret på styremøte i november
- Økonomi: Gjennomgang på neste styremøte. Deretter begynne å se på tiltak for å kutte kostnader evt øke inntekter.
- Dommerrekruttering: Espen snakker med dommerkomiteene Vedr planer for mentorordningen denne sesongen. Jobber videre med hvordan evaluering av frafall kan foregå. Gir status om Mentorordningen på neste styremøte, status om evaluering på møte i november.
- Aktivitetstilbud: her er tre tiltak allerede iverksatt. Oppgave til neste gang: Åsmund sender ut evalueringen som Christian sammenfattet etter forrige runde med tilbakemelding fra klubbene. Hver enkelt leser gjennom, drøftes på møte i november.
- Arrangement: Åsmund sender ut forslaget til instruks som er skrevet av Marie. Målet er å lage en veileder som kan sendes klubbene.  

5. SØKNADER

- Trygg/Lade: se vedlegg til sakspapirene for søknad. Innvilges med visse føringer som går på at aldersreglementet må overholdes.
- Nyborg: Keeper på Sunday League-laget innvilget.
- Nyborg: 2000-jentene innvilget, men maks bruk av to per kamp.
- Nyborg: Reisestøtte innvilges
- Nyborg: Støtte til flyers avslått
- Klæbu: 01-ere i Weekend League innvilget  

6. EVT

- Styreleder orienterte om kommunikasjonen med Freidig Innebandy den siste uken.