30.08.2014 - Referat styremøte MNBR, august 2014

1) ADMINISTRATIVT 

- Påmelding seriespill: Ser ut til at det blir 18 lag i Løkkebandy. Flere lag som er aktuelle for 3. Div neste år. Seriespillet for seniorer er klart. Egen avdeling 3. Divisjon i Møre og Romsdal. Kommet flere nye Innebandyklubber som følge av dette.
- Aldersbestemt, WL, SL, Oldboys/oldgirls: Fått kontakt med 7-8 aktuelle lag for Sunday League. Noe usikkert om det blir Oldboys eller oldgirls. Weekend League vet vi lite om, men det har kommet en del spørsmål. Spørsmål spesielt om de "beste" 11-åringene.
- Leangen plasthall: stenges, antageligvis 1. november pga manglende isolering. Ny hallfordeling legges, og settes i verk så fort plasthallen stenger. Endringer i treningstiden må påregnes for alle. Vi har kontroll på kampsituasjonen.
- forhold og videre dialog med bedriftsidretten diskutert
- Forbundsting: om ca to uker. Jim Løvås representerer MNBR.

2) UTVIKLING, ALDERSBESTEMTE SERIESPILL, SLUTTSPILL

- Gjennomgang av bakgrunn for omleggingen, oppsettet samt eksempler på praktiseringen av opp-og nedflyttingsregler.
- Gjennomgang av weekend League. Spørsmål: Skal vi bestemme noe angående banestørrelse i weekend League? Må ha dette klart i god tid før første runde 19. oktober. Må tas avgjørelse 15. september på styremøte.
- gjennomgang Minirunder
- Sluttspill: Orientering om AUs arbeid på forrige møte. Blir presentert for klubber i morgen. Oppdatert: Godt mottatt av klubber.

3) LANGTIDSPLAN

- ansvarsområde fordelt på styremedlemmene
- gjennomgang av planer for hvert område gjennomgås neste styremøte