29.08.2014 - Referat, utviklingsmøte 26.08.2014
Til stede:

(Klubbrepresentanter, i alt 17)
Arild Bjerkan, Nyborg IL
Theodor Bondevik, SPK Freidig
Håvard Frantzvåg, Nyborg IL
Thomas Gulbrandsen, Tiller IBK
Atle Harby, SPK Freidig
Sigurd Harby, SPK Freidig
Arvid Johnsen, Nidelv
Roger Karlsen, Ranheim IBK
Lars Axel Larsen, Nyborg IL
Christian S. Moe, Øya IBK
Christian Moldjord, Trygg/Lade
Espen Refsnes, Sjetne IL
Anita Reinaas Lysheim, Trond IL
Frode Rødven, Ranheim IBK
Ola Stai, SPK Freidig
Egil Tanemsmo, Klæbu IBK
Carina Ulsund, Trond IL

(MNBR / NBF)
Martin Denstedt
Åsmund Sjøberg

1. Møtet åpnet

Martin Denstedt hilset velkommen og informerte om bakgrunnen til møtet.

2. Presentasjon - Ny utviklingskonsulent i MNBR

Utviklingskonsulent Martin Denstedt presenterte seg selv. Se også vedlegg.

3. Presentasjon av NBF Utvikling

Martin Denstedt presenterte Utviklingsavdelingen i NBF, dens organisasjon og oppgaver. Utviklingskonsulentens rolle ble også beskrevet.

4. Drømmescenarie MNBR

Et tenkt drømmescenarie for innebandymiljøet ble malt opp. Deltakerne ble spurt om dette var noe de kunne ønske seg og om noen deler av dette scenarie var oppfylt allerede per dags dato. Konklusionen var at dette var noe man ønsket å jobbe mot, men at tilstanden per idag ikke er tilfredsstillende på noen delområder. Regionen har rom for utvikling. Se vedlegg for detaljer.

5. Utfordringer

I forkant av møtet ble det sent ut noen spørsmål till klubbene. Basert på de svarene som var kommet inn, ble noen felles utfordringer identifisert og presentert. Disse var:
  1. Ressurspersoner
  2. Rekruttering
  3. Kompetanse (trenere/organisasjon)
  4. Synlighet
I tillegg ble frafall lagt frem som en generell utfordring innen ungdomsidrett.

Løsninger og tiltak ble så diskutert, gruppevis. Idéer ble skrevet ned på post-it-lapper, drøftet i plenum og deretter samlet inn av utviklingskonsulenten.

Noen gode tips ble delt i forsamlingen, bl.a. følgende:
  • Cup/treningsleir er motiverende tiltak for barne- og ungdomslag. De som hade erfaringer fra dette var udelt positive og rekommanderte det.
  • Representanten fra Sjetne IL fortalte at de hadde planer om å organisere noen form for cup i Midt-Norge, kanskje allerede nestkommende år.
  • Rekruttering kan bedres gjennom ulike tiltak, som for eksempel innebandyskole, treninger i SFO-tiden (SPK Freidig bruker ungdomsspillere som trenere i sitt opplegg).
  • Det å vise frem sporten/la barn prøve, ble fremholdt som et kraftig rekrutteringsverktøy.

6. Status MNBR

Tall fra siste årsrapport ble presentert. MNBR har per idag 52 klubber, 2852 medlemmer og 804 lisenser.

7. Nye miljøer i MNBR

Aktivitet er under oppbygging på flere hold i regionen: Byneset, Byåsen, Lånke, Namdalseid, Sykkylven, Surnadal, Hareid.

8. Strategiplan, NBF

Forbundets strategiplan ble presentert:

Visjon: ”Best på samspill”

Verdier:
S: Samarbeid
E: Engasjement
S: Spilleglede

Virksomhetsidé:
NBF skal være en organisasjon for flest mulig, lengst mulig – på tvers av ambisjonsnivå og bakgrunn for idrettene bandy, innebandy og landhockey

Hovedmål:
Flere aktive på alle alderstrinn av begge kjønn, herunder hindre frafall – og det skal være gøy!

Utviklingskonsulenten fremmet et ønske om at innebandymiljøet i regionen skal bli "best på samspill" - mellom klubber, med skole/SFO og med andre idretter. Dette mottogs positivt blant de fremmøtte.

9. Utvilkingsarbeid gjennom året

En kvartalsvis oversikt med ulike fokusområder ble presentert av utviklingskonsulenten. Se vedlegg.

10. Status Møre og Romsdal

MNBR har engasjert Tomas Trogstad som aktivitetskonsulent i Møre og Romsdal. Han jobber på timebasis og har hittil hatt fokus på å få igang serien 3. div. Møre og Romsdal, herrer. Strategien her er at seniorvirksomheten, i form av økt interesse for innebandy, kan bli et fundament for barne- og ungdomsaktivitet i årene som kommer.

11. Skolebesøk


Skolebesøk er et godt verktøy for rekruttering og en "tjeneste" som tilbys klubber med ønske om økt barnevirksomhet. Det ble gitt instruksjoner for hvordan disse planlegges, avtales och gjennomføres i samarbeid mellom klubb og utviklingskonsulent. Se vedlegg.

12. Kurs

Grunnleggende kurs i regi av NBF ble listet opp. En oversikt over kommende kurs i regionen finnes her: http://mnbr.no/regelverk/kurs.asp

13. Avsluttning

Utviklingskonsulenten takket for oppmøte og avsluttet utviklingsmøtet.

VedleggPresentasjon - Utviklingsmøte MNBR 2014 (http://www.mnbr.no/brev/2014-utviklingsmote.pdf)