31.03.2014 - Referat styremøte 31.03.14

Referat styremøte MNBR 31.03.14

Til stede: Egil Tanemsmo, Marie Amundsen, Christian Moe, Gisle Bakkeli, Martin Svarva, Espen Sjetne, Åsmund Sjøberg.

PUNKT 1 . Gjennomgang diverse adm.

 Økonomi:

- økonomiske situasjonen er stabil.

- Åsmund stiller opp budsjettet ved siden av 13-regnskapet.

 

Minirunder:

- Gisle med team har evaluert runden i Klæbu. Jevnt over veldig bra. Veldig bra kampledelse

- Åsmund har sett på deltakelsen. Litt økning totalt i deltakelse. Gledelig at det blir flere og flere klubber.

- Ikke på maksantall enda, men vi nærmer oss.

 

Leangen Plasthall:

- åpner igjen førstkommende onsdag

- blir 15 grader i hallen hele neste sesong pga dårlig isolasjon.

- tvistesak mellom leverandøren og Trondheim Kommune

- blir kanskje permanent hall fra 2016 av.

 

- Trondheim Spektrum stengt frem til 1. september, deretter noen uker i oktober. Åpent for fullt fra høstferien av.

 

Seriespill Møre og Romsdal:

- Blir et tilbud tilsvarende Sunday League

- Faktisk en del klubber som stilte opp på møte, så der blir det en del aktivitet neste sesong.

 

Trener 1 kurs avholdt:

- Veldig bra! Stort sett foreldre som ikke hadde Innebandyerfaring, men mye idrettserfaring. Var ledere for poden.

- Spm til neste år: Hvor mange kurs skal vi ha kommende sesong?

 

Info fra DL-møte

- Forbundet forbereder seg på trangere økonomiske kår.

- Et seksjonsstyre som ikke ser dette, med hovedfokus på landslag og elite som ikke ser regioner/kretser.

- Men må regne med at vi får mindre støtte. Vi er forberedt, men kurven blir kanskje litt brattere enn forventet.

 

Ellers:

- Sluttspillet i Klæbu er på track.

- Dersom noen klubber har spesielle ønsker/behov mtp tidspunkt kamper osv, må dette meldes inn i løpet av uken

- NM-sluttspill i G15 til helga, Freidig arrangerer.

 

PUNKT 2

- Martin gjennomgår planen og legger inn i ny mal.

- tar gjennomgang på alle områdene og sjekker status.

 

PUNKT 3 . Ny ordning aldersbestemt seriespill

 

- Forslaget er ute på høring hos klubbene nå. Har fått noen tilbakemeldinger. Brukbart positive. Ingen som er ubetinget negative.

- Vi bryter ingen regler. Adm. på Ullevål sier ok.

- Det vi må bestemme oss for er opp -og nedflyttingsregler mellom lag fra samme klubb.

- Blir enige om å bruke samme opp- og nedflyttingsregler som i dag (3+ målvakt).

- Viktig å stille oss slik at vi unngår mer enn 4 års forskjell i en divisjon.

- Anbefaler eget sluttspill om plass i NM-sluttspill dersom flere enn ett lag ønsker det.


- Herrer senior: To lag ønsker å gå opp om de ønsker det. Da står vi igjen med to lag i 2. Divisjon = et problem. Sjetne vil ta opprykk…?

- Må ha alternativer. Må vise at vi allerede har begynt å tenke alternativer dersom vi plutselig står der med to lag i 2. div. Egil jobber med forslag.

- Sunday League, lavterskeltilbud Innebandy for damer. Klubbene har meldt tilbake at de ønsker mer Minirundelignende tilbud . Kan komme med i løpet av sesongen. Ingen bindingstid. Turneringslisens. Altså ikke for de som deltar i ordinært seriespill. Styret positive. Vi setter i gang. Spennende å se responsen

 

PUNKT 4

Forslag til årsmøtet om tilpasset ordning på medlsmeskontingenten for el-innebandyklubber og nye klubber. Vedtatt og formuleres til årsmøtet.