26.02.2014 - Referat styremøte 25.02.14

Referat styremøte MNBR 25.02.14
Til stede: Gisle, Espen, Martin, Kristian, Jim, Egil, Åsmund
Også til stede:
Eivind Tysdal - Leder for utviklingsavdelingen i NBF
Martin Denstedt - Ny utviklingskonsulent i MNBR


1. PRESENTASJON AV MARTIN DENSTEDT - Ny utviklingskonsulent

2. INFORMASJON FRA NBF v Eivind.

3. SERIESPILL 14-15
- Aldersklassene blir forskjøvet, fra 19-17-15-13, til 18-16-14. Såpass vet vi. Slik blir det.
- Det store spørsmålet: Hva gjør vi med 12-åringene? Født 2002 og 2003
- Veldig positivt forslag med egen 12-årsturnering
- Utfordring med at det ikke kan være for stor aldersforskjell mellom spillere som møter hverandre. Må sjekke opp hvordan dette blir i henhold til gjeldende lovverk.
- Men sett at de praktiske utfordringene er løsbart: Dette løser veldig mange av utfordringene vi har i dag, og er veldig interessant å jobbe videre med.
- Konklusjon: Dette oppsettet gir fleksibilitet, og har kjempepotensial. Styret ønsker å gå videre med dette, med mål om å innføre et slikt oppsett fra og med 14-15- sesongen.
- Løkkebandy, kommet en og annen henvendelse fra lag som ønsker deltakelse.
- Møre og Romsdal: Seks lag med i en serie som ligger innunder bedriftsidretten. Mål om få disse med ut i en egen serie under NBF. På sikt vurdere å få de innunder vår organisasjon. Thomas Trogstad er i dialog med alle klubbene, og prøver å like det til.

4. ADMINISTRASJON
- En av styremedlemmene må ut til Brekstad den helga det er Idrettsting. Fredag kveld + lørdag formiddag. Espen Sjetne. 25.-26. april.
- Sluttspill i Klæbu, 26. april: Gisle, Jim og Åsmund er til stede. Martin sjekker opp. NB! Gi beskjed til Egil T når du er der!
- Trondheim Spektrum, D1, D2 og D3 skal skifte gulv, blir stengt fra mars til september. Åsmund har fordelt kampene til andre haller, og kompensert klubbene som mister halltiden sin så langt det er mulig.
- Dommerkomiteen. Paul Daniel Johansen trekker seg som leder av dommerkomiteen. Var valgt for to år. Valgkomiteen har blitt informert og jobber med å få på plass erstatter. Jim ber om tilbakemelding og takker for innsatsen.
- Utkast til hedersbevisninger.
- K3 i kamp B04. 2 kampers karantene idømmes. Etter råd fra Kim Jørstad. Espen Sjetne erklærer seg inhabil.
- Seriespill: Ser ut til å gå bra, alle lag fullfører sesongen.
- 8 stykker påmeldt til trener 1 kurs 16. mars. Alle over 20 år. Ser altså ut at foreldregenerasjonen kommer.

5. EVENTUELT
- Vedtak om ny skole i Sjetnemarka. Her må vi være på banen og få på plass flerbrukshall.
- Diskusjon om dommerkursene våre. Disse må vi gå gjennom og evaluere.