28.01.2014 - Referat styremøte 27.01.14

Saksliste, styremøte 27. januar

Tilstede: Jim Løvås, Gisle Bakkeli, Egil Tanemsmo, Christian Moe, Espen Sjetne og Åsmund Sjøberg.

1. Adm.

- Overskudd i regnskapet 2013

- Trondheim Kommune har garantert finansiering av vant til Rostenhallen. Dette vil muliggjøre minirunder her i fremtiden. Eksisterende vant flyttes til Charlottenlund.

- Regionlagstilbudet legges vekk. Måte til NBF er økt medlemsvekst. Regionslag tilbyr mer aktivitet til en gruppe spillere som allerede har et bredt tilbud. Dette gir ikke flere medlemmer. Det vurderes andre tiltak å bruke ressursene på.

- Trener1-kurs avholdes i mars

- Generell diskusjon omkring utviklingskonsulent og møte med NBF. NBF utvikling inviteres på neste styremøte

- Årsmøte STIK (25-26. april) på Brekstad. Minst 1 styremedlem må hit for at MNBR skal få tildelt sitt årlige tilskudd på ca 30000,- fra STIK. Ingen avklaring foreløpig.

 

2. Seriespill kommende sesong

- Tilbyr aktivitet i Oldboys-serier (en for kvinner og en for menn) kommende sesong. Tiltakets form og omfang ser vi nærmere på kommende styremøte

- Videre så ble det holdt en innledende diskusjon omkring neste års aldersklasser. Et utkast ble skissert. Dette vil være utgangspunkt for kommende styremøte.

 

3. Sluttspillarrangement 2014

- Tildeles Klæbu IBK

 

4. Evt.

- Leangen Plasthall er tilnærmet uegnet til kampavvikling. Dette må vi se på til kommende sesong