Til forsiden
MNBR Info Statistikk Sesongen søk! Adresser Kontakt oss
Arrangementsutlysning av minirunder
Midt-Norge Bandyregion søker klubber til å arrangere minirunder for sesongen 2008/09.
 
Midt-Norge Bandyregion søker klubber til å arrangere minirunder for sesongen 2008/09.

Minirunder foregår over en dag og spilles i 2 forskjellige klasser, U7 og U9. Regionen ønsker i denne sesongen å få arrangører til 6 minirunder, fordelt over ukene 43, 46 og 49 i 2008 og uke 3, 6 og 10 i 2009.

Regionen søker arrangører som skal stå for den rent praktiske siden av arrangementene. Invitasjoner og kampoppsett vil bli utarbeidet og utsendt av regionen.

Denne sesongen ønsker vi minirunder hvor arrangørene legger opp til et best mulig arrangement. Vi ønsker å skape blest om innebandy og profilere oss som en seriøs idrett med gode arrangement. Vi ber derfor de klubbene som ønsker arrangement å beskrive hvilke tiltak de ser for seg å gjennomføre på minirundene. Her er det åpent opp til arrangørklubbene å utarbeide forslag til hvordan de ønsker å gjennomføre minirundene.

Klubber som ønsker å arrangere minirunder bes å sende søknad til stbk@stbk.com innen 30. september. La det klart komme frem av denne søknaden dersom det er spesifikke minirunder dere ikke kan arrangere og beskriv hvordan dere vil gjennomføre den/de minirunder dere får ansvaret for.

Regionen vil prioritere de klubber som kan vise til gode planer for gjennomføringen av minirunder i tildelingen av minirundene.

Klubbene vil ved gjennomføring av minirunder få kr 2500,- samt 50% av påmeldingsavgiften for den spesifikke minirunden.
Med vennlig hilsenKristian Pettersen
Regionsekretær Midt-Norge Bandykrets

 
Kristian Pettersen - onsdag 17. september 2008 - 00:00