Til forsiden
MNBR Info Statistikk Sesongen søk! Adresser Kontakt oss
Toppdommergruppe

Midt-Norge Bandyregion etablerer fra i år av en toppdommergruppe.    

 

TOPPDOMMERGRUPPE MIDT-NORGE BANDYREGION

 

 

 

I forbindelse med styremøte i Midt-Norge Bandyregion ble det besluttet å opprette en toppdommergruppe i regionen (Sak 2, styremøte mandag 30. juni kl 1800).

 

Målet med denne toppdommergruppen er å fremme dømming i regionen, heve nivået på dommere i regionen og belønne de beste dommerne.

 

Dommere tilhørende toppdommergruppen vil i første rekke bli prioritert i forbindelse med dømming av 1.divisjon herrer. Dommere i gruppen vil få god oppfølging og dommerhonoraret vil i sesongen 2008-2009 bli hevet med kr 100, og kr 200 fra sesongen 2009-2010.

 

Det vil i større grad bli stilt krav til dommere tilknyttet toppdommergruppen. Disse innebærer:

§  Regeltest, 2 ganger pr sesong

§  Fysisk test, 2 ganger pr sesong

§  Dommerne må ha minimum 5 observasjoner av de andre parene i kretsen

§  Dommerne må være et fast par

§  Opp til og med 4 par kan bli tilbudt plass den første sesongen

 

Dommere som ønsker å delta i dette prosjektet må melde sin interesse til regionen innen 15. september 2008 på mail til stbk@stbk.com.

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

 

 

 

Kristian Pettersen

Regionsekretær Midt-Norge Bandykrets

 

 
Jonas Espseth - onsdag 10. september 2008 - 00:00