Til forsiden
MNBR Info Statistikk Sesongen søk! Adresser Kontakt oss
Aktivitetslederkurs barneidrett
Sør-Trøndelag Idrettskrets, i samarbeid med Malvik IL, arrangerer 16-timers aktivitets-lederkurs i barneidrett helgen 21. og 22. april. Kurset er første del av idrettens trenerstige og har alle som trener eller skal trene barn i alderen 5-10 år som målgruppe.
 

Kurset er første del av idrettens trenerstige, og deltakerne får kursbevis.

 

Målet med kurset er å tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som gjør en i stand til å tilrettelegge og gjennomføre trening for barn. Kurset består av både praktiske og teoretiske økter, og det er kursdeltakerne selv som er utøverapparat. Kurset gir masse ideer til leik, stafetter og fysisk aktivitet som er utviklende for barns grunnmotorikk.

 

Målgruppe:

Trenere og foreldre i allidretten/idrettsskoler, trenere i alle idretter som arbeider med barn

5-10 år, skole- og SFO-ansatte, andre interesserte

 

Sted: MALVIKHALLEN 

Tid: Lørdag 21. og søndag 22. april 2007. Begge dager kl 1000 -1700            

           

Innhold:         
Mål og verdier i barneidretten
Barns utvikling og lekens betydning
Trenerrollen i barneidretten og miljøtilrettelegging
Tilvenning og opplæring til idrett og planlegging av aktivitet

 

Kursavgift:    
Kr 400,-. Betales til konto 4240 09 46528 før kursstart


Utstyr:
Treningsklær for innebruk må være med hver kursdag

Drikkeflaske til bruk i de praktiske øktene

                        Skrivesaker

 

Kursleder:      Marit Mauset

 

Bindende påmelding innen 31. mars 2007

 

Vennligst oppgi følgende data:

Navn, adresse, idrettslag, e-post, mobilnr. og fødselsdato (6 siffer)

 

Til:

Maj Elin Svendahl, Sør-Trøndelag Idrettskrets

Mobil 419 00 107

E-post: maj.elin.svendahl@nif.idrett.no

 
Marius R. Aurstad - tirsdag 6. mars 2007 - 00:00