Til forsiden
MNBR Info Statistikk Sesongen søk! Adresser Kontakt oss
Idrettsregistreringen 2005
2. januar åpnet årets idrettsregistrering. Dette er en obligatorisk medlemsregistrering for alle klubber og lag i norsk idrett, som også legges til grunn når støtte til klubber og forbund skal beregnes.

Det er tallene fra idrettsregistreringen som er grunnlaget for den støtten dere som klubb vil kunne motta fra idrettkrets, idrettsråd, kommune, legater og andre offentlige midler. Det er også disse tallene som er grunnlaget for NBFs rammetilskudd. Det er derfor viktig at alle klubber er nøyaktige ved registreringen.
 

OBS! OBS! VIKTIG!


Merk at det skal registreres antall aktive og funksjonshemmede i innebandyklubben/-gruppa. Under aktive skal ALLE medlemmer i klubben registreres. Dette inkluderer
-alle spillere (barn, ungdom, voksne og veteraner)
-dommere
-trenere
-mosjonister
-funksjonshemmede utøvere
-ledere
-alle andre som er registrert med en konkret oppgave i innbandyklubben/-gruppa (for eksempel styremedlemmer, hallansvarlig, materialforvaltere, web-master, dugnadsansvarlig, arrangementsansvarlig osv)

Med en oppgave forstås det å påta seg et ansvar på et eller annet nivå for å lede, trene, koordinere, arrangere eller legge praktisk til rette for gruppens aktiviteter, administrasjon eller anlegg.

Under funksjonshemmede skal antall funksjonshemmede i klubben skilles ut i en egen registrering for man skal kunne følge opp hvor norsk idrett står i forhold til målene om integrering av funksjonshemmede.

Idrettsregistreringen er åpen i perioden 02.01.06 – 06.02.06. Alle klubber skal ha fått tilsendt informasjon om idrettsregistreringen samt en pinkode for innlogging i en e-post sendt fra NIF 21.12.05. Dersom dere ikke har mottatt dette ta kontakt med: Klubbsupport på tlf 815 68 815 eller e-post ir@idrettsforbundet.no, eller kontakt NBF på tlf 21 02 95 76 for hjelp Mer informasjon om idrettsregistreringen finnes på: www.idrett.no/idrettsregistreringen
 
Marius R. Aurstad - tirsdag 17. januar 2006 - 00:00