Til forsiden
MNBR Info Statistikk Sesongen søk! Adresser Kontakt oss

Innebandyposten 3-2000 vol 5, mars 2000

Infoblekke om innebandy for Sør-Trøndelag bandykrets

Innebandyposten gis ut ca én gang i måneden, og sendes ut til alle innebandyklubber og -lag i Midt-Norge, og til andre interesserte personer og lag.

 
(I web-utgaven har jeg utelatt: Tabeller - Resultater - Poengplukkere - Fair play)
 
 
Kretsmøte - referat
 
Dato og tid: 1.mars kl 20
Sted: Rosenborggt. 25B, 3.etg
Til stede: Jan Benestad, Terje Nervik, Camilla Ditlevsen
Forfall: Rita Aursøy, Jeanine Hamnes
Referent: Jan Benestad
 • Det arrangeres NM for damer senior 18-19.mars i Østfold. STBK er blitt spurt om vinnerlaget i vår 1.div ønsker å delta der. Negativ respons fra lagene.
 • Årsmøte holdes tirsdag 12.april på Idrettens hus, 3.etg.
 • Terje, Jan, Camilla, Rita/Jeanine fortsetter i kretsen neste år (uvisst i hvilken grad) Det behøves dermed minst 4 nye medlemmer til kretsstyret.
 • Vi undersøker med NBF angående søknad om lønnsmidler til kretsstyre.
 • Hvis vi ikke blir mange nok i styret, blir folk "ansatt" til å gjøre jobben - med medfølgende økte kostnader på klubbene.
 • Terje sender ut innen 10.mars brev om årsmøte til klubbene
 • På årsmøtet presenteres STBKs regnskap for 98/99, samt overslag for 99/00 + statusrapport om STBKs midler og reserver.
 • Medaljer for ifjor deles ut. Jan har bestilt.
 • Saksliste for årsmøtet sendes ut 1.april. Saker fra klubber og andre må komme innen 25.mars.
 • neste kretsmøte blir hos Jan onsdag 29.mars kl 20.00
 • I Innebandyposten nr3 (midten av mars) tas med at kampresultatene må innrapporteres snarest etter kampslutt (ifølge utsendte brev), samt at det er avgift for å flytte kamper.
 • Årets medaljer er ikke klare til årsmøtet.
 
Kretsmøte - referat
 
Dato og tid: 29.mars kl 20
Sted: Rosenborggt. 25B, 3.etg
Til stede: Jan Benestad, Terje Nervik, Rita Aursøy
Forfall: Camilla Ditlevsen, Jeanine Hamnes
Referent: Jan Benestad
 • Terje sender snarest søknad til Håndballkretsen, om tildeling av halltid i Nidarøhallen neste sesong. Søker om ca. 27 timer pr uke til trening, og til sammen 250 timer til kamper og cuper.
 • Kretsen framlegger forslag til regelendring for lavere lag (2.lag og 3.lag). Regelen skal begrense bruken av spillere fra høyere lag, slik at nivået blir jevnere i 2.div herrer. Saken framelegges som avstemningssak ved årsmøtet.
 • Vi diskuterte måter å sikre at kampoppsett blir ferdig i god til neste sesong, og arbeidsmåte ved endringer av kamp- og dommeroppsett. Dette er omfattende arbeid, som vi dessverre har fått en del klager på i år.
 • Kretsstyret lager rapport på hva de forskjellige medlemmene har gjort, og hatt som arbeidsoppgaver.
 • Kretsen framlegger informasjonssak på årsmøtet om avvikling av sekretariat på kamper. Klubber får tilbud om at kretsen setter opp sekretariat til kampene deres. Den som sitter i sekretariatat skal kunne reglementet - må være spiller eller dommer. Når kretsen setter opp sekretariat, betaler hjemmelag 100 kr hvis det er en dommer som sitter, og 50 kr for andre.
 • Påmelding av lag til neste sesong må gjøres innen 15.mai. Påmeldingsavgiften er på 500 kr pr lag. Årsavgift og seriespillavgift betales innen 1.september.
 • Sesongens siste kretsmøte blir tidlig i mai.
 
Årsmøte, Sør-Trøndelag Bandykrets
 
Vi minner om årsmøtet
onsdag 12.april kl 18.00 på Idrettens hus, Ravnkloa

Alle klubber må delta med en representant

Kretsen har et problem med rekruttering av kretsstyremedlemmer. For at kretsen skal kunne drives ordentlig, må styret bestå av minst 7 personer med disse oppgavene (forslag):

1. Leder
2. Regnskapsansvarlig
3. Sekretær, ansvarlig for statistikk og Innebandyposten
4. Ansvarlig for kampoppsett, og flytting av kamper
5. Dommeransvarlig (oppsett til kamper, dommerkurs oa)
6. Ansvarlig for rekruttering og turneringer
7. Web-ansvarlig

Kretsen drives på frivillig basis, men medlemmene mottar et symbolsk beløp i forhold til arbeidsoppgavene (500-2000 kr pr. år). I tillegg blir selvsagt alle utgifter dekket.

Saksliste sendes ut i disse dager
 
Redaktørinfo:
Redaktør for Innebandyposten:
Jan Benestad
Rosenborg gate 25B
7014 Trondheim

telefon 73 53 06 09 (privat) & 72 54 85 29 (arbeid)
email: benestad@stud.fim.ntnu.no