Til forsiden
MNBR Info Statistikk Sesongen søk! Adresser Kontakt oss

Innebandyposten 2-2000 nr 4, februar 2000

Infoblekke om innebandy for Sør-Trøndelag bandykrets

Her vil du finne nyheter, resultater, tabeller, spillerstatistikk, og viktig informasjon om f.eks. kretsmøter og årsmøter. Innebandyposten sendes ut til alle innebandyklubber og -lag i Midt-Norge, og til andre interesserte personer og lag.

 
(I web-utgaven har jeg utelatt: Tabeller - Resultater - Poengplukkere - Fair play)
 
Antall spillere i Sør-Trøndelag
Dette er antall spillere som har spilt kamper til nå. Antall lisensierte spillere vil/kan være høyere.
 
Klubb
NTNUI Gløshaugen
NTNUI Dragvoll
Nidaros
Ugla
Evjensgrenda
Malvik
Trangdalen
Tornados
Brannvesenet
Bromstad
Gløshaugen

Totalt
Herre
48
33
32
27
24
17
15
15
15
15
14

255
Dame
28
21
18
19
17103
 
Totalt i Sør-Trøndelag blir dette 358 spillere. Ifølge infobladet Pasningen, som utgis av NBF, var det pr 8.feb 332 lisensierte spillere her... så dette stemmer ikke helt overens. Håper ikke dette betyr at det er mange ulisensierte spillere i Sør-Trøndelag.
Ifølge NBF var det i 98/99 387 lisensierte spillere i STBK, og 322 i 97/98. Vi ligger altså for øyeblikket på ca 30 spillere færre enn ved utgangen av fjorsesongen... noe som vi bør kunne hente inn !
 
Kretsmøte
 
Siste møte var mandag 7.februar.
Til stede var: Terje Nervik, Jan Benestad, Camilla Ditlevsen, Rita Aursøy
Forfall: Aleksander Hagen, Jeanine Hamnes

Referat
· Oppsummering av årets sesong - status.
· Planlegging av årsmøte, tirsdag 11.april
· Diskuterte situasjonen med for få styremedlemmer i kretsen. Neste sesong må vi være minst 7 personer i styret.
· Neste møte blir 1.mars kl 20.00 hos Jan Benestad
 
Årsmøte, Sør-Trøndelag Bandykrets
 
Tirsdag 11.april ved Idrettens hus, Ravnkloa
Det vil komme eget brev om dette, med saksliste, tid og sted osv.

Alle klubber må delta med en representant

Kretsen har et problem med rekruttering av kretsstyremedlemmer. For at kretsen skal kunne drives ordentlig, må styret bestå av minst 7 personer med disse oppgavene (forslag):

1. Leder
2. Regnskapsansvarlig
3. Sekretær, ansvarlig for statistikk og Innebandyposten
4. Ansvarlig for kampoppsett, og flytting av kamper
5. Dommeransvarlig (oppsett til kamper, dommerkurs oa)
6. Ansvarlig for rekruttering og turneringer
7. Web-ansvarlig

Vi ønsker å innføre at lederen skal gjøre færre konkrete oppgaver, i motsetning til nå som lederen nesten "gjør alt". Lederen skal bare være den som ser til at ting blir gjort.

Kretsen drives på frivillig basis, men medlemmene mottar et symbolsk beløp i forhold til arbeidsoppgavene (500-2000 kr pr. år). I tillegg blir selvsagt alle utgifter dekket.

Kretsen trenger minst 4 nye styremedlemmer, så jeg vil oppfordre alle klubb- og lagledere om å informere spillerne om dette, og prøve å rekruttere nye til styret. Hvis vi ikke får dette til, vil ikke oppgavene bli gjort ordentlig... eller i det hele tatt. Vi vil oppleve masse rot og klager, misfornøyde lag og kanskje får vi ikke arrangert noe seriespill i det hele tatt !
 
Redaktørinfo:
Redaktør for Innebandyposten:
Jan Benestad
Rosenborg gate 25B
7014 Trondheim

telefon 73 53 06 09 (privat) & 72 54 85 29 (arbeid)
email: benestad@stud.fim.ntnu.no