Til forsiden
MNBR Info Statistikk Sesongen søk! Adresser Kontakt oss

STBK - innebandyposten 2-99
Infoblekke om innebandy for Sør-Trøndelag bandykrets


Innebandysesongen er nå godt i gang, og kretsen følger herved opp prosjektet med månedlige infoskriv om sporten til alle lag og interesserte i Sør-Trøndelag.

Vi har fått positiv respons på initiativet, men savner tilbakemeldinger om hvilket innhold som bør være med, og tips til saker. Innebandyposten legges også ut på Internett, på kretsens hjemmesider som ligger på http://www.stbk.com/
Disse sidene er under utvikling, men her vil man finne oppdaterte tabeller, resultater og statistikk.

Klubbsituasjonen i STBK

Antall klubber, lag og spillere i Sør-Trøndelag har hatt en jevn og positiv vekst de siste årene. Det har kommet til nye klubber, men dessverre også forsvunnet noen. Et problem har vært å fylle 1.divisjon for herrer med ønsket antall lag, og beholde disse.

Det har flere ganger vist seg at små, nye eller uerfarne lag vegrer seg mot opprykk til 1.divisjon, og får problemer sportslig, rekrutteringsmessig eller økonomisk ved spill i 1.divisjon. I sesongen 96/97 var Ringve dessverre ikke modne sportslig for spill i 1.divisjon, og Ranheim måtte etterhvert trekke laget pga. liten spillerstall og dårlig ledelse. I tillegg rykket NTHI opp i eliteserien, slik at vi i sesongen 97/98 bare fikk 7 lag i 1.divisjon.

I sesongen 97/98 var det sportslige nivået i divisjonen ganske jevnt, men med dessverre bare 7 lag som nevnt. Gledelig var det selvsagt at Ugla kvalifiserte seg for eliteserien.

Foran sesongen 98/99 kom Brannvesenet og den nye klubben Molde-studentenes idrettslag med. Det var ventet at denne klubben lå på et ganske høyt sportslig nivå, samt at det var en ledig plass i 1.divisjon. Dermed gikk Molde rett inn i denne divisjonen. Dette viste seg å ikke gå så bra, og laget måtte på slutten av sesongen trekke seg pga. liten spillerstall, lang reisevei og andre grunner. Dessuten viste også Astor tegn på at klubben var i oppløsning, og man la også klubben ned etter sesongslutt.

Denne sesongen har det skjedd mye med 1.divisjon. NTNUI Gløshaugen og Ugla rykket ned fra eliteserien, Gløshaugen ble nesten oppløst og stiller lag bare i 2.divisjon, NTNUI Dragvoll og Sverresborg rykket opp. Dessverre viste Sverresborg kjente og dårlige tegn på at klubben var i oppløsning, og trakk laget etter to spilte kamper. Vi er veldig lei oss for dette, men glade for at det i alle fall skjedde tidlig i sesongen og uten for mye usikkerhet og surr.

I 2.divisjon har den nye klubben Malvik kommet med, og det var ventet at TØH og Luftkrigsskolen skulle delta. Disse stilte dessverre ikke noe lag allikevel.

Vi håper at de gjenværende klubbene i Sør-Trøndelag drives godt og klarer å holde rekrutteringen og interessen oppe. Konklusjonen synes å være at klubbene er avhengige av entusiastiske, kompetente og motiverende ledere, en bred spillerstall og spill på riktig nivå i forhold til ambisjoner og ferdigheter.

Trondheims Cup

Da antall påmeldte lag til seriespill ikke ble så mange som ventet i år, sitter kretsen igjen med et "overskudd" av halltid. Vi planlegger derfor å arrangere en Trondheims Cup i år, der alle lag i serien får delta (lignende Oslo-Cup som er blitt arrangert i flere år). Mer info sendes ut om kort tid.

Kretsstyremøte

Dette var planlagt 1.november, men måtte flyttes pga. dommerkurset. Ny dato blir kanskje 22.november - vi venter på innkalling fra kretsens sekretær, Alexander Hagen.

 

Med vennlig hilsen

Jan Benestad, styremedlem STBK

Adresse:
Rosenborg gate 25B
7014 Trondheim

tlf: 73 53 06 09
email: benestad@stud.fim.ntnu.no